Warning: Declaration of SEO_Auto_Linker_Front::get_meta($post, $key) should be compatible with SEO_Auto_Linker_Base::get_meta($key, $default = '') in /home/kopeldus/ftp/esprito/klient/blog-antykikoneser/wp-content/plugins/seo-auto-linker/inc/front.php on line 439
Wrzesień 2016 - Blog - antykikoneser.pl

Monthly Archive: Wrzesień 2016

0

Bauhaus – innowacyjny styl czy antysztuka?

W artykule Bauhaus – styl bez stylu? dowiedzieliśmy nieco o kontekście historycznym, który miał duży wpływ na narodziny i rozwój szkoły Bauhaus. Początkowo zmiany polityczne zachodzące w Niemczech (zjednoczenia landów) sprzyjały ideom, które doprowadziły do powstania Bauhausu. Niestety z...

0

Bauhaus – styl bez stylu?

Bauhaus to styl zakładający integrację rzemiosła, sztuki i architektury. Dążył do całkowitej prostoty form, odrzucając jakiekolwiek ornamenty. Postulował tworzenia dzieł absolutnych (budynków), cechujących się funkcjonalnością, dostępnością dla mas i  przestronnością. Jak powstał, jak rozwijała się...